Reguliere budgetten worden krapper en steeds vaker moet voor de financiering een beroep worden gedaan op additionele middelen. Professionaliseren van het subsidie verwervingstraject staat steeds hoger op de agenda van management in de zorg en welzijnssector.

Subsidiemanagement is een verzamelbegrip voor alle inspanningen die een organisatie moet leveren voor het verwerven van additionele financiering. Subsidies worden verstrekt voor de meest uiteenlopende doelstellingen. Wil een organisatie slagen in het werven van additionele financiering, zal zij op een heldere manier haar eigen doelstellingen moeten koppelen aan de subsidieverstrekker.

 

In de cursus Subsidiemanagement komen alle relevante stadia van projectontwikkeling en financiering aan de orde, geplaatst in het kader van de specifieke problematiek van zorg en welzijnsinstellingen. U krijgt een beter inzicht in de praktische en theoretische aspecten van subsidiemanagement, die rechtstreeks toepasbaar zijn in uw dagelijkse praktijk. Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en  is er ruimte voor inbreng vanuit uw eigen dagelijkse praktijk.

 

 

Subscribe to the training

Terug