Congres: meer doen met subsidies binnen uw gemeente

U heeft ambities voor uw gemeente, de rijksmiddelen zijn onvoldoende om deze ambities te realiseren. Waarom maakt u dan gebruik van subsidies?

 

Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur blijkt dat slechts een selecte groep van grote gemeenten profiteert van (EU)Subsidies.  De gemeenten die het werven van subsidies tot specifiek beleidsdoel hebben gemaakt, zijn het meest succesvol. Tweederde van de kleine gemeenten doet niet eens een aanvraag. Er zou onvoldoende aandacht zijn voor subsidies, men is onvoldoende toegerust of men ziet op tegen bureaucratie die met aanvragen gepaard gaat.

 

Herkent u de problematiek? Wilt u een gefundeerde beslissing kunnen nemen op welke manier uw gemeente het werken met derde geldstromen kan optimaliseren? Subsidie Academie, onderdeel van Fontys Hogescholen, organiseert in samenwerking met TRIAS B.V. een congres over het onderwerp. U krijgt antwoord op vragen over de bekentenis van het beleidsmatig implementeren van het werken met subsidies in uw organisatie.

 

 

*data nieuw congres nog niet bekend.

Subscribe to the training

Terug