Cursus Sport & Subsidies

De overheids- en sportsector is de afgelopen jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen. Voor projectleiders en beleidsmedewerkers wordt het steeds moeilijker om hun projectfinanciering rond te krijgen. Het zoeken van de juiste weg binnen deze regelingen en het aanvragen en beheren van subsidiegelden is tijdrovend en complex. Hoe we de beschikbbare gelden kunnen vinden en benutten ten behoeve van de sport, is de rode draad van de cursus 'Sport en Subsidies'.

 

Onder andere door subsidiegeld worden organisaties door overheden geprikkeld om zich in te zetten voor de doelen van de overheid. Omdat overheden sport en bewegen in toenemende mate inzetten als middel om allerlei maatschappelijke doelen te realiseren, biedt dit de sport ook veel kansen op cofinanciering.

 

Na het succes van de vierde cursus ‘Sport en Subsidies’ in de afgelopen jaren wordt de cursus opnieuw aangeboden, in verbeterde vorm. De cursus is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en leidinggevenden die werkzaam  zijn bij sportorganisaties, gemeenten en andere overheden.

 

Cursusinhoud
In de cursus ‘Sport en Subsidies’ komen alle relevante stadia van projectontwikkeling en -financiering aan de orde. Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in het subsidieproces en kennis van relevante subsidieverstrekkers en regelingen. Tevens hebben ze de diverse stadia van het subsidieproces naar de eigen situatie vertaald. Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de persoonlijke vaardigheden.

De cursus wordt aangeboden in vier dagdelen die steeds met een diner worden afgesloten. In de vier dagdelen komen de volgende onderwerpen aan bod:


Dag 1: Introductie in sport en subsidies
- Inleiding in subsidiemanagement
- Trends in subsidies en de sport
- Externe financiering: vraag en aanbod

 

Dag 2: Van idee naar aanvraag
- Identificeren van kansen
- Op zoek naar regelingen
- Selectie van kansrijke regelingen

 

Dag 3: Van aanvraag tot beschikking
- Matchen van projectdoelen en subsidiedoelen
- Ontwikkelen van draagvlak
- Projectplan en -begroting

 

Dag 4: Projectuitvoering en subsidiebeheer
- De eisen van subsidieverstrekkers

- Het belang van adequaat subsidiebeheer
- Het opzetten van projectadministratie

 

Cursusdata

Nog niet bekend

 

Cursusplaats
Utrecht (dag 1, 3 en 4)

Eindhoven (dag 2)

 

Kosten
De kosten per persoon voor de gehele leergang bedragen € 1.799,- (incl. btw). Lesmateriaal, lunch en comsumpties inbegrepen.

 

Organisatie
De cursus ‘Sport en Subsidies’ wordt door Fontys Hogescholen en Moonen Sport & Leisure aangeboden.
Moonen Sport & Leisure is een beleids- en subsidieadviesbureau dat gemeenten, sportorganisaties en andere partijen binnen het vrijetijdsveld bijstaat in het realiseren van hun ambities. Als specialist in subsidieadvies ondersteunt zij bij het vinden en benutten van subsidiebronnen (zie ook:
www.sportsubsidie.nl).
Fontys Hogescholen is een HBO-instelling met vele opleidingen op het gebied van Techniek, Economie, Kunst, Welzijn en Educatie. Naast onderwijs biedt Fontys ook contractonderzoek en consultancydiensten aan (zie ook:
www.fontys.nl).

 

Docenten
De docenten zijn werkzaam in de sport- en subsidieadvisering. Bovendien leveren diverse externe sprekers een bijdrage aan het programma.

 

Cursusleiders
Ton vermeulen is docent van Fontys Hogeschool voor Management, Economie en Recht.

Ben Moonen is eigenaar van Moonen Sport & Leisure en heeft veel kennis en ervaring als adviseur, projectleider en docent.

 

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
De heer B. Moonen
Telefoon       : (0161) 222 808
E-mail         :
info@moonensportenleisure.nl
Zie ook        : www.sportsubsidie.nl of www.subsidieacademie.nl 

 

Aanmelding

Een Inschrijfformulier kunt u per e-mail aanvragen via S.Guner@fontys.nl

 

Annulering en betaling
De betaling dient te geschieden drie weken voor aanvang van de leergang. Annuleren kan gratis tot drie weken voor aanvang. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Subscribe to the training

Terug